Wat heeft het gekost

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
730Algemene baten en lastenL5.03016123271
B92712699
Totaal lasten5.03016123271
Totaal baten92712699
Saldo5.02113410628