Wat heeft het gekost

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
130Openbare orde en veiligheidL920825824-1
B33118
Totaal lasten920825824-1
Totaal baten33118
Saldo9178228139