Inleiding

Dit programma bestaat uit de volgende producten:

Nr.

Product omschrijving

700

Algemene uitkering

710

Belastingen

720

Treasury

730

Algemene baten en lasten

740

Reserves