Leningsbehoefte en leningenportefeuille

In de begroting over 2016 werd uitgegaan van een leningbehoefte van € 1,9 miljoen. Dit zou opgevangen worden binnen de rekening courant faciliteit van de BNG. Begin december 2016 is gebleken dat dit niet haalbaar was. De 'roodstand' liep op boven de toegestane kasgeldlimiet van € 1,9 miljoen. In de begroting 2017 is een lening voorzien van € 3,0 miljoen voor het gehele jaar. In december is daarom een langlopende lening afgesloten van € 2 miljoen.

Overzicht opgenomen langlopende leningen:

Lening
nummer

geleend bedrag

lening soort

laatste jaar

rente
%

Geld gever

Restant
begin
jaar

Rente

Aflossing

Restant
eind
jaar

Eigen leningen

40.100107

1.000.000

LIN

2030

3,94

BNG

600.000

23.640

40.000

560.000

40.103388

2.000.000

LIN

2033

4,58

BNG

1.440.000

65.952

80.000

1.360.000

40.104022

1.000.000

LIN

2033

5,05

BNG

720.000

36.360

40.000

680.000

40.104165

1.000.000

LIN

2034

5,27

BNG

760.000

40.052

40.000

720.000

40.104712

1.000.000

LIN

2034

4,35

BNG

760.000

33.060

40.000

720.000

40.105346

2.000.000

LIN

2035

4,19

BNG

1.600.000

67.040

80.000

1.520.000

40.107555

2.000.000

LIN

2037

2,87

BNG

1.760.000

50.512

80.000

1.680.000

40.108671

2.000.000

LIN

2016

0,80

BNG

666.667

5.333

666.667

0

40.109267

1.000.000

LIN

2039

2,39

BNG

960.000

22.944

40.000

920.000

40.109653

2.000.000

LIN

2040

1,26

BNG

2.000.000

25.200

80.000

1.920.000

40.110881

2.000.000

LIN

2041

1,35

BNG

0

0

0

2.000.000

SUBTOTAAL

17.000.000

11.266.667

370.093

1.186.667

12.080.000

Leningen t.b.v. woonstichting Leyakkers

40.76367

552.704

ANN

2042

3,33

BNG

457.788

15.244

10.723

447.065

SUBTOTAAL

552.704

457.788

15.244

10.723

447.065

Leningen t.b.v. woonstichting st. Laurentius

40.72350

524.214

ANN

2023

4,57

BNG

291.564

13.324

31.006

260.558

40.88715

159.762

ANN

2016

4,99

BNG

13.007

649

13.007

0

40.72932

824.953

ANN

2032

3,06

BNG

567.133

17.354

25.929

541.204

40.72936

107.650

ANN

2016

4,16

BNG

10.877

452

10.877

0

SUBTOTAAL

1.616.581

882.581

31.779

80.819

801.762

TOTAAL

19.169.285

12.607.036

417.116

1.278.209

13.328.827