Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet heeft betrekking op financieringsvormen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat maximaal met kort geld mag worden gefinancierd en wordt berekend op basis van een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. Op basis van de begroting 2016 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Alphen-Chaam voor 2016 vastgesteld op € 1,71 miljoen. In 2016 was de maximale rekeningcourant faciliteit bij de BNG € 1,80 miljoen.

De kasgeldlimiet is in 2016 in geen enkel kwartaal overschreden. Dit werd voor één of meerdere kwartalen wel verwacht.