Groenstructuur- en groenbeheerplan

Het beleidskader is vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Groenvisie, zijnde een groenbeleids-, groenstructuur- en groenbeheerplan. De groenvisie beoogd een duurzaam en kostenefficiënt groenbeheer. De vastgestelde Groenvisie is bijgesteld omdat het voorgestelde jaarlijkse groenbeheer en de voorgestelde planning voor het uitvoeren van de omvormingsplannen, als gevolg van de in 2015 doorgevoerde bezuinigingen, niet meer haalbaar zijn. De omvormingsplannen worden hierdoor niet uitgevoerd in een periode van circa 6 jaar maar in een periode van circa 12 jaar. Daarnaast is het gehanteerde kwaliteitsniveau voor het groen in de centrumgebieden teruggebracht van A kwaliteit naar B kwaliteit (o.a. onderhoud van boomspiegels, graskanten steken, verwijderen van zwerfvuil en vegen van verhardingen wordt niet of minder uitgevoerd). Voor de overige gebieden blijft de B kwaliteit gelden.

In 2016 is een bedrag van € 33.000 toegevoegd aan de voorziening groen die als dekking dient voor de omvormingsplannen. De werkelijke uitgaven in 2016 bedragen € 52.000.