Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Het beleidskader voor het onderhoud van de diverse gemeentelijke gebouwen is het in 2014 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan 2014-2023.

In 2016 is een bedrag van € 82.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen die als dekking dient voor de jaarlijkse onderhoudskosten. De werkelijke uitgaven in 2016 bedragen € 49.000.