Ontwikkelingen weerstandsvermogen

De prognose van het weerstandsvermogen op 31 december 2016 is een momentopname. Uit de meerjarenprognose van de algemene reserve blijkt dat het weerstandsvermogen naar verwachting de komende jaren fluctueert van "ruim voldoende" in 2017 tot "uitstekend" vanaf 2020.