Kwijtscheldingen

Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in de gemeente Alphen-Chaam in aanmerking voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm waarbij een vermogenstoets, in het gunstige gevolgd door een inkomenstoets, plaatsvindt. Afhankelijk van de uitkomst hiervan worden de woonlasten, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting (OZB) geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden.

In de primitieve begroting 2016 is € 27.000 aan kwijtschelding opgenomen, bij de 1e Turap 2016 is dat bedrag met € 8.000 verhoogd tot € 35.000 op basis van de toen zichtbare effecten uit de jaarrekening 2015. In werkelijkheid is er in 2016 voor € 30.892 aan kwijtschelding verleend.