Rioolheffing

Met het van kracht worden van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 heeft de gemeente naast de zorg voor het afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht voor het grondwater gekregen. Als gevolg van de verbrede zorgplicht kunnen bepaalde kosten niet meer verhaald worden via het rioolrecht. Met ingang van 1 januari 2010 zijn gemeenten daarom wettelijk verplicht overgeschakeld op een systeem van rioolheffing. Gemeenten kunnen met de rioolheffing meer kosten verhalen dan onder het oude systeem van rioolrecht. Het belangrijkste verschil tussen rioolrecht en rioolheffing is dat er bij rioolheffing geen sprake meer is van een individuele tegenprestatie. Met andere woorden, er is geen direct verband meer met het gebruik of het profijt dat men heeft.

Tabel: Tarieven rioolheffing (op basis van het oude VGRP)