Lokale heffingen

Heffingen

Begroot
2016

Realisatie
2016

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

946.400

1.026.683

Grafrechten

23.900

15.995

Secretarieleges

219.283

240.098

Bouwleges

352.174

353.558

Markten en kermissen

2.600

2.362

Rioolheffing

1.276.000

1.374.930

Totaal Gebonden heffingen

2.820.357

3.013.626

Vrij besteedbare heffingen

Toeristenbelasting

154.000

152.886

OZB Niet-woningen gebruikers

233.500

232.674

OZB Niet-woningen eigenaren

423.500

414.879

OZB Woningen eigenaren

1.252.000

1.260.619

Forensenbelasting

34.000

30.619

Totaal Vrij besteedbare heffingen

2.097.000

2.091.677

Totaal opbrengsten

4.917.357

5.105.303