Kaderstellende beleidsnota's

- Nota juridische kwaliteitszorg (2002)
- Nota evenementenbeleid (2006)
- Rampenplan Magazijngroep Alphen (2007)
- Missie en visie van de gemeente Alphen-Chaam ‘Kijken door de ogen van de burger’ (2008)
- Visie op dienstverlening van de fusie-organisatie (2014)
- EGEM-i realisatieplan ‘Dienstverlening, routeplanner 2009-2012’(2008)
- Alpen-Chaam 2020: agenda van de toekomst (2009)
- Bestuursakkoord Alphen-Chaam 2010-2014 (2010)
- Beleidsvisie externe veiligheid (2010)
- Audit Cittaslow (2010)
- Communicatieplan ‘Kijken door de ogen van de burger en luisteren met een gewillig oor’ (2011)
- Strategische Agenda regio West-Brabant 2012-2020 (2011)
- Regionaal Crisisplan (2012)
- Kadernota integraal veiligheidsbeleid (2012)
- Bestuurlijk Statement ‘Samenwerking Gilze en Rijen / Alphen-Chaam, omdat het ertoe doet’ (2013)
- Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)
- Raadsbesluit kaders voor de ambtelijke fusie (2014)