Regio West Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (het West-Brabanthuis)

Vestigingsplaats:

Etten-Leur

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Behartigen van belangen deelnemende gemeenten voor opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant.

Financieel belang:

€ 52.102

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 443.000

€ n.n.b.

€ 8.656.000

€ n.n.b.

€ n.n.b.