REWIN West-Brabant

Rewin West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Stimuleren vestiging van bedrijven in West-Brabant

Financieel belang:

Bijdrage 2016 € 16.482

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in de raad van Commissarissen

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ n.n.b.

€ n.n.b.

€ n.n.b.

€ n.n.b.

€ n.n.b.