Intergas Holding

Intergas Holding

Vestigingsplaats:

Oosterhout

Aard verbonden partij:

Besloten VennootschapIntergas Holding BV wikkelt de verkoop uit  2011 af
van Intergas Energie BV (netbeheer) en Intergas Gasnetwerk BV (infrabedrijf)
aan Enexis Holding BV.

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Zorgdragen voor de goede afwikkeling van de verkoop van Intergas

Financieel belang:

Participatie van 1,93% in het aandelenkapitaal

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 10.067

€ 9.920

€ 182

€ 180

€ -110