Brabant Water

Brabant Water

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Naamloze Vennootschap

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Zorgdragen voor de openbare watervoorziening

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Via aandeelhoudersvergadering

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

519.493.000

n.n.b.

418.651.000

n.n.b.

n.n.b.