Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen

Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van de Heijning

Openbaar belang:

Waarborgen doelmatige aanwending gelden bestemd voor narzorg

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in bestuursraad van het Provinciaal Nazorgfonds

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 1.098.143

€ n.n.b.

€ n.n.b.

€ 24.433.928

€ n.n.b.