Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Uitvoeren taken op het gebied van de leerplicht

Financieel belang:

Bijdrage 2016 € 32.351

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 124.384

€ n.n.b.

€ 1.278.978

€ n.n.b.

€ n.n.b.