GGD West-Brabant

GGD West-Brabant

Vestigingsplaats:

Breda

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg

Financieel belang:

Bijdrage 2016 € 180.898

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

€ 5.090

€ 5.619

€ 12.935

€ 10.963

€ 1.882