Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Vestigingsplaats:

's-Hertogenbosch

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder Janssen

Openbaar belang:

Samenwerking op het gebied van ambulancevervoer

Financieel belang:

Niet van toepassing

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Stemrecht in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

9.857.272

12.567.000

26.673.090

21.195.000

2.730.000