Diamantgroep

Diamantgroep

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Wethouder van Dijk

Openbaar belang:

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening

Financieel belang:

Bijdrage 2016 € 854.546

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Zitting in het bestuur gemeenschappelijke regeling

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

12.006.000

n.n.b.

19.242.000

n.n.b.

n.n.b.