Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

Aard verbonden partij:

Gemeenschappelijke regeling

Best. vertegenwoordiger:

Burgemeester Minses

Openbaar belang:

Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid

Financieel belang:

Bijdrage 2016 € 554.172

Wijziging belang:

Niet van toepassing

Zeggenschap:

Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur

Financiële positie: x € 1.000

EV

EV

VV

VV

Resultaat

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

2016

21.345.529

22.622.833

38.510.430

46.257.222

2.790.000