Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
600JeugdzorgL1.6751.6811.502-179
B14145-9
610OnderwijshuisvestingL432529458-71
B292923-6
620OnderwijsbeleidL2262262304
B2121221
Totaal lasten2.3332.4362.190-246
Totaal baten646450-14
Saldo2.2692.3722.140232

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Minder huuropbrengsten peuteropvang ontvangen in 2016

B

9

N

S

2

Extra middelen voorschoolse voorziening peuters o.b.v. mei-circulaire ontvangen maar niet ingezet

L

8

V

I

3

Huren jongerenbus + aanleggen skatebaan en jongerenontmoetingsplaats niet uitgevoerd in 2016

L

10

V

I

4

Minder middelen ingezet voor het jeugdbeleid dan was voorzien

L

5

V

I

5

Nadeel PGB jeugd

L

185

N

I

6

Voordeel WMO begeleiding (storting reserve decentralisaties is begroot op programma 6. Terwijl de uitvoering verdeeld is over programma 5 en 6)

L

323

V

I

7

Afrekening jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen 2015

L

20

V

I

8

Kosten tijdelijke huisvesting Mattheusschool niet geheel in 2016

L

5

V

I

9

Herstelwerkzaamheden scholen voor overdracht onderhoud niet geheel in 2016 uitgevoerd

L

29

V

I

10

Onderzoek huisvesting basisonderwijs Chaam niet in 2016 uitgevoerd

L

24

V

I

11

Onderhoudsbijdrage Mattheusschool niet ontvangen in 2016

B

6

N

I

12

Lagere kapitaallasten als gevolg van de BTW teruggave op Dorpshuis de Leeuwerik.

L

16

V

I

13

Geen kosten onderwijs anderstaligen

L

4

V

I

14

Hogere kosten leerlingenvervoer dan was voorzien bij de begroting 2016

L

10

N

I

15

Lagere kosten leerplicht en RMC

L

5

V

I

16

Diverse kleine verschillen

L/B

7

N

Totaal

232

V