Wat heeft het gekost?

Bedragen × € 1.000

ProductOmschrijvingBegroting primair 2016Begroting gewijzigd 2016Rekening 2016Verschil
400Sociaal-cultuur werkL22928630519
B1414206
410Kunst en cultuurL505010151
B0000
420SportaccommodatiesL286294280-14
B3535350
430Overige sportL2560655
B020-2
Totaal lasten59069075161
Totaal baten4951554
Saldo541639696-57

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

I/S

1

Lagere onderhoudskosten MFA's dan voorzien

L

6

V

I

2

Voordeel op rente inkomsten uit verstrekte lening aan een cultureel centrum. De rentelasten maken onderdeel uit van de totale rentelasten.

B

6

V

S

3

Nadeel subsidies door terugdraaien subsidieverlaging

L

4

N

S

4

Diverse kunstwerken geplaatst, dekking komt vanuit de algemene reserve

L

12

N

I

5

In de begroting zijn de kapitaallasten voor de nieuwbouw gymzaal in Alphen volledig meegenomen, in 2016 zijn er nog beperkt kosten gemaakt voor de gymzaal waardoor de kapitaallasten lager zijn.

L

19

V

I

6

Investering in veldverlichting VV Viola is uitgevoerd, de rentelasten worden het eerste jaar niet op het actief geboekt maar zijn opgenomen in de totale rentelasten van de gemeente.

L

7

V

I

7

Hogere onderhoudskosten voetbalveld Alphen

L

7

N

I

8

Hogere onderhoudskosten voetbalveld Chaam

L

5

N

I

9

Kosten veldverlichting voetbal Galder geboekt op onderhoud

L

6

N

I

10

Afboeking bijdrage in activa van derden Willibrordusgilde en Den Heuvel

L

50

N

I

11

Diverse kleine verschillen

L/B

11

N

Totaal

57

N