Prioriteiten

Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
In 2016 is hard gewerkt aan een integrale aanpak binnen het sociaal domein. De consulenten hebben zich verder bekwaamd in het voeren van keukentafelgesprekken en in het zoeken naar creatieve oplossingen, samen met de cliënten, hun naasten en eventuele professionele ondersteuners. Er worden geen standaard oplossingen meer aangeboden, alles is maatwerk. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand nog wel kan en hoe dit kan worden bevorderd met behulp van (vrijwillige) ondersteuning, algemene voorzieningen en eventuele maatwerkvoorzieningen.
De gemeente stimuleert inwoners om hun sociale netwerk te versterken, zelf de regie te nemen en zo actief mogelijk deel te nemen aan de samenleving.  Samenwerking met maatschappelijke partners, Het Trefpunt en de Buurtverbinders van www.OnsAlphenChaam.nl heeft ertoe geleid dat er in 2016 meer laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn, zowel fysiek als digitaal. Dit bevordert de vorming van informele netwerken tussen de inwoners. Doordat we meer 'out of the box' werken, zijn er andere (vaak aangenamere) oplossingen te bedenken. De lichte daling in het aantal Wmo indicaties voor Dagbesteding is hier vermoedelijk aan te wijten.
Ook de Wmo-raad heeft een ruimere blik gekregen. Zij zijn begin 2016 omgevormd tot Adviesraad Sociaal Domein en kunnen daardoor breder adviseren. Hun aandacht ligt nu bij Wmo, Jeugd en Inkomen: de drie peilers binnen het sociaal domein.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten