Prioriteiten

Participatiewet
Eind 2016 lijkt de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zich te stabiliseren. Over heel 2016 is het aantal cliënten 30% gestegen.
De analyse vangnetuitkering die in december is behandeld in college en raad geeft hiervoor mogelijke oorzaken.

In 2016 is het beleidsplan schuldhulpverlening geactualiseerd.

In 2016 is op het platform van mijnbuurtje.nl het nieuwe online dorpsplein www.onsalphenchaam.nl van start gegaan. Dit is geïnitieerd vanuit het armoedebeleid. Hiermee bestrijden we onder andere eenzaamheid, slaan we bruggen tussen culturen en geven we mensen handreikingen om hun leven op een prettige manier vorm te geven. Dit zorgt voor integraliteit in bijvoorbeeld de 3 decentralisaties en creëert ruimte voor burgerinitiatieven. Lokale ondernemers en verenigingen worden benaderd om mee te doen. Het sluit naadloos aan bij de trefpunten en de door de raad vastgestelde doelen van de themanota Werk Inkomen en Integratie. Naar mate het platform gevonden wordt door lokale instellingen en ondernemers vormt zich op dit platform een lokale sociale kaart die zichzelf actueel houdt.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten