Prioriteiten

Voor dit product zijn geen prioriteiten geformuleerd.

Overige ontwikkelingen

Belevingsconcept: Ontwikkelingsagenda
De planning om in 2016 een ontwikkelingsagenda binnen het kader van het belevingsconcept op te stellen is niet gehaald. Eind 2015 is een leefstijlenanalyse gemaakt van de recreatieve voorzieningen in de gemeente. Deze vormt de basis voor de op te stellen ontwikkelingsagenda die in 2017 zal worden opgesteld.