Prioriteiten

Voor dit product zijn geen prioriteiten geformuleerd.

Overige ontwikkelingen

Vervangen AED’s
In 2010 heeft de gemeente deelgenomen aan het AED Project Hart voor de Baronie. In het kader van dit project zijn er 35 AED’s in de gemeente geplaatst. In het onderhoud van de AED’s was de eerste vijf jaar voorzien door middel van een servicecontract met een externe partij. Gebleken is dat de huidige werkwijze effectief en efficiënt is en dat andere opties zeker niet minder financiële lasten met zich meebrengen. De huidige werkwijze wordt dan ook voorgezet en kost € 6.400 per jaar. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de vervanging van de AED’s. De verwachte levensduur van een AED is 7 tot maximaal 10 jaar. Dit betekent dat vanaf 2017 (tot uiterlijk 2020) vervanging aan de orde is. Eén AED (hetzelfde type als uit het project)  kost € 2.000. De vervanging van alle AED’s betekent een  investering van € 70.000. Deze investering is opgenomen in het Investeringsplan 2016-2019 in jaarschijf 2018.