Prioriteiten

Gymzaal Alphen
Bij de vaststelling van de begroting 2015 bepaalde de raad dat realisatie van een nieuwe gymzaal mogelijk wordt wanneer door particulier initiatief voldoende financiële middelen bijeen worden gebracht. Het college is gevraagd actief medewerking te verlenen aan initiatieven hiertoe ter realisatie door belanghebbenden en vanuit de bevolking, en om de raad hierover actief te informeren. De Stichting bouw gymzaal Alphen i.o. heeft, na het niet langer beschikbaar zijn van middelen in de gemeentebegroting, in januari 2015 laten weten geen mogelijkheden voor realisatie te zien en daarop haar activiteiten beëindigd.
In de raad van 29 september 2016 is het besluit genomen om het krediet te verhogen zodat de aanbesteding in december gestart kon worden. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2017 gestart kan worden met de bouw van de gymzaal.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten