Prioriteiten

Bestemmingsplan buitengebied
In 2015 is begonnen met het opstellen van een correctieve herziening en plan MER voor het bestemmingsplan buitengebied. Het betreft een herziening naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inclusief geconstateerde fouten en opmerkingen en een herziening van de onderdelen veehouderijen en recreatieve bedrijven in het buitengebied. Deze laatste herziening wordt vergezeld van een plan MER.
In 2015 is de correctieve herziening vastgesteld waarin een deel van de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Een reparatieherziening voor de intensieve veehouderijen en de recreatiebedrijven is in voorbereiding. Deze is niet in 2016 vastgesteld, omdat er vertraging is opgelopen vanwege veranderde regelgeving en ontwikkelingen in jurisprudentie op gebied van veehouderijen.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten