Prioriteiten

Woongebied De Ligt IV
In april 2015 heeft de raad ingestemd met de aankoop van de gronden in De Ligt IV te Alphen. In december 2015 is grondexploitatie vastgesteld die gebaseerd is op de definitieve verkaveling voor het nieuwe woongebied. December 2016 is het onderzoek naar ongesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. De overige onderzoeken, archeologie, akoestisch, bodem, etc. worden in 2017 uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten