Prioriteiten

Implementatie ABG-fusie, harmonisatie dienstverlening ABG-gemeenten
In 2016 is in het kader van de ambtelijke fusie, de dienstverlening in de drie gemeenten geharmoniseerd. Uitgangspunt is een moderne dienstverlening met behulp van de innovatieve maar ook bewezen ICT-middelen gecombineerd met een persoonlijke dienstverlening waarbij wij de burgers serieus nemen en samen zoeken naar oplossingen.
Vanaf 1 januari is ABG gestart en wat bedacht en afgesproken was aan de praktijk getoetst.
De implementatie van het fusieproces heeft het nodige gevergd van de organisatie. Er is aanspraak gemaakt op de creativiteit, improvisatie en uithoudingsvermogen van onze medewerkers. De ABG-organisatie is nu goed op weg maar nog niet "op bestemming".

Overige ontwikkelingen

Voor dit product zijn geen overige ontwikkelingen geformuleerd.

Resultaten