Wat willen wij bereiken

Een aantrekkelijk woonklimaat en een groene uitstraling van Alphen-Chaam. In Alphen-Chaam kan veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer. Een schone en duurzame leefomgeving en verminderen van de belasting voor het milieu. Bescherming van de volksgezondheid en het milieu door de inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater en hemelwater. Voorkomen (voor zover mogelijk) dat grondwater de bestemming van een gebied structureel belemmert.

Wat hebben we ervoor gedaan?