Wat willen wij bereiken

- Een aantrekkelijk woonklimaat en een groene uitstraling van Alphen-Chaam;
- Leefbare kernen met een goed voorzieningenniveau;
- Goede en betaalbare woningen voor onze inwoners, met speciale aandacht voor starters en ouderen.

Wat hebben we ervoor gedaan?