Algemeen

In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende paragrafen aan de orde.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan:

  • Resultaat 2016;
  • Decentralisaties
  • Grondexploitaties;
  • Financiële positie.